Pomiary termperatur mają za zadanie obserwację zdarzeń termicznych w kombinowanym ogrzewaniu domu.

Określenie kombinowane oznacza, że układ grzejny domu jest połączeniem kilku technik grzewczych. Od strony źródła mamy piec zasypowy sterowany miarkownikiem. Miarkownik steruje dopływem powietrza w zależności od temperatury wody w piecu. Z drugiej strony odbiornikiem jest "podłogówka" charakteryzująca się ograniczonym odbiorem strumienia ciepła. W obiegu podłogówki pompa pobiera ciepłą wodę z zasobnika według nastawienia termostatu około 35°C. Nie można nagrzać więcej jak to dawniej bywało w przypadku kaloryferów źeliwnych gdy nadmiar ciepła powodował ukrop w mieszkaniach i nic się z piecem nie działo. Pompa podłogówki stale miesza wodę w układzie celem wyrównania temperatury podłogi. Nie może jednak pobrać wiecej niż to wynika z przepływów strumieni ciepła przez przegrody. Nadmiar ciepła gromadzony jest w zasobniku o pojemności 1000 litrów oraz w zbiorniku cwu 300 litrów. O właściwe warunki pracy pieca dba pompa z termostatem ustawionym na 66°C. Oznacza to, że gdy włączona jest ta pompa i temperatura wody w piecu jest poniżej 66°C to strumień ciepła nie jest przekazywany do zasobnika. Stąd wynika potrzeba nastawienia miarkownika na temperaturę powyżej 66°C, jednak nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla podwyższania jej powyżej 75°C. Bezpieczną wartośćą jest 70-75°C. Dodatkowa możliwość zmagazynowania ciepła w zasobniku powyżej 75°C jest rezerwą bezpieczeństwa na bezwładność w pracy pieca czy sytuację awaryjną jaką jest zanik zasilania elektrycznego pomp. W przypadku braku prądu pompa pieca posiada obejście grawitacyjne.

Kiedy zadziała grawitacja? Wtedy gdy wystąpi różnica temperatur wody między zasobnikiem a piecem. Dlatego w zasobniku nie powinno być więcej niż 75°C.

Zbiornik wody CWU ogrzewany jest grawitacyjnie przez odpowiednią wężownicę. Działa to na tyle skutecznie że w okresie zimowym nie załącza się powietrzna pompa ciepła.

Pompa pieca załączana jest przez termostat mechaniczny na podstawie temperatury czopucha pieca. Gorący czopuch oznacza rozpalanie piece i automatycznie załącza się pompa. Zatrzymuje ona w małym obiegu wodę w kotle i przetrzymuje aż do rozgrzania pieca. Gdy piec wygaśa lub tlą sie w nim resztki paliwa następuje wyłączenie pompy. Ciepła woda z pieca może wtedy grawitacyjnie przepłynąć do zasobnika a stamtąd do podłogówki. Regulację zadziałania pompy ustawia się pokretłem. Wartość 50°-60°C jest ok. Zależy to od miejsca zamocowania czujnika.

Elementy układu grzewczego: podłogówka, zasobnik, miarkownik, pompa pieca, wprowadzają ograniczenia w sposobie palenia w kotle. Sztuka w tym aby o ocenić ilość paliwa umieszczonego w kotle podczas rozpalania, częstość rozpaleń pieca i sposób dokładania. Niestety jest to układ wymagający.

Oprócz dokładania paliwa do pieca pamietać trzeba o odpowiedniej ilości powietrza! Powietrze wtórne podawane bezpośrednio na palenisko powinno być przy rozpalaniu ustawione na 100%. Dopiero później zmniejszamy w zależności od paliwa.
Szyber w czopuchu powinien zawsze pozostawać otwarty, a sterowanie pracą kotła powinno odbywać się przez regulację dopływu powietrza (a nie dławienie wylotu spalin!). Temperatura na miarkowniku nie może być ustawiona na niższą niż temperatura na pompie mieszającej obiegu kotła (teraz jest 66°C). Zgodnie z przepisami (napisanymi pod najgorszy przypadek) komin od kotła na paliwa stałe należy czyścić cztery razy do roku. Paląc drewnem co 3 miesiące.

Przykłady - zebrane ciekawostki wykresowe
aktualizacja w godzinach parzystych: 2,4,6...24
Na wyświetlaczu przy piecu najważniejsze temperatury
to te po prawej:
T4 - pomarańczowa gruba kreska - temperatura w małym obiegu pieca
T5 - czerwona kreska - temperatura w rurze odbioru ciepła z baniaka